นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
387
ทั้งหมด : 
5039873
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 13 ธ.ค.60 ประชุมภายในกองงานฯ ครั้งที่ 2/2561

รายละเอียด :

วันที่ 13 ธ.ค.60 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนฯ  เรียกประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง ภายในกองแผนฯ ครั้งที่ 2/2561เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนของ อบจ.สตูล ให้กับบุคลากรในกองทราบ 

 
วันที่ : 15/12/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล