นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
520
ทั้งหมด : 
5040006
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 26 ธ.ค. 60 ประชุมประชาคมโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน รร. บ้านค่ายรวมมิตร

รายละเอียด :

วันที่ 26 ธ.ค.60 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมประชาคมโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน รร. บ้านค่ายรวมมิตร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ในเขตพื้นที่

 
วันที่ : 5/1/2561

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล