นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
495
ทั้งหมด : 
5039981
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 3 ม.ค.61 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียด :

วันที่ 3 มกราคม 2561 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ขององค์การบิหารส่วนจังหวัดสตูล และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูลชั้น2

 
วันที่ : 5/1/2561

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล