นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
239
ทั้งหมด : 
5638632
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 11 พ.ย. 62 ออกติดตามโครงการจัดวาง ซั้งฯ ณ ตำบลปากน้ำ

รายละเอียด :

วันที่ 11 พ.ย. 2562 ฝ่ายติดตามและประเมินผลร่วมกับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต. นำทีมโดย นางสาวเสาวลี  ชูเกิด. ผู้อำนวยการ กองแผนและงบประมาณ  ออกติดตามโครงการจัดวาง ซั้งฯ  ณ ตำบลปากน้ำ

 
วันที่ : 11/11/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล