นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
240
ทั้งหมด : 
5638633
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 27 พ.ย. 62 ประชุมประชาคม ในโครงการ อบจ.สตูล

รายละเอียด :

วันที่ 27 พ.ย. 62 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมประชาคม ในโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 
วันที่ : 28/11/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล