นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
290
ทั้งหมด : 
5644876
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 19 มิ.ย.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Online” รุ่นที่ 2

รายละเอียด :
อบจ.สตูล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Online” รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 ให้กับ ผู้บริหาร อบจ.สตูล /ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และ หัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ  จำนวน 20 คน โดยมี นายสุรวินท์ ติ้งหวัง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 3 
งาน กองแผนฯ (ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ)
 
วันที่ : 22/6/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล