นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
274
ทั้งหมด : 
5644860
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ิกิจกรรมเตรียมงานเลี้ยงส่งข้าราชการ อบจ.สตูลไปรับตำแหน่งใหม่ 29 มิ.ย. 63

รายละเอียด :

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับข้าราชการ อบจ.สตูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุม อบจ.สตูลชั้น 4   

 
วันที่ : 29/6/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล