นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
250
ทั้งหมด : 
5644836
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 1 ก.ค. 63 ประชุมภายในกองแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียด :

วันที่ 1 ก.ค. 63 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ของกองแผนฯ 

เรื่องเพื่อทราบ 

1. เรื่องการแลกเปลี่ยนการแนะนำตัวหัวหน้าฝ่ายข้อมูลฯ 

2. เรื่องการเตรียมจัดทำล่เวลา 

3.เรื่องการทำคำสั่งภายในกองใหม่ 

4. เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 3

 

 
วันที่ : 1/7/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล