นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
399
ทั้งหมด : 
5914595
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังประจัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียด :

วันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น3 และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ชั้น 3 หน้าห้องกองแผนฯ กล่าวต้อนรับโดยนางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

 
วันที่ : 3/12/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล