นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
307
ทั้งหมด : 
6204509
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : 23 สิงหาคม 2564 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู แทนตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียด :

วันนี้ เวลา 07.30 น นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมข้าราชการและพนักงานในกองฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่รับสมัคร ส.อบจ สตูล แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกตั้งซ่อม) เพื่อเตรียมรับการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก อบจ.สตูล 

 
วันที่ : 23/8/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล