นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
365
ทั้งหมด : 
4784967
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2557

สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน  พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2557

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 02/09/2557 เวลา 16:39:28