นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
370
ทั้งหมด : 
4784972
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎา-กันยายน พ.ศ.2558

สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎา-กันยายน พ.ศ.2558

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 08/10/2558 เวลา 10:27:37