นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
118
ทั้งหมด : 
5237236
 
 
 
เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ปี 62 รร.ผังปาล์ม 1 อ.มะนัง (9 กค 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 62 รร.บ้านกาแบง อ.ละงู (11 มิย. 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี 62 รร.บ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เมย 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 62 สนามลานหมู่บ้าน ม.2 บ้านเกตรี (26 มีค 62)
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
แบบขอเสนอญัตติ
แบบขอเสนอแปรญัตติ
แบบเสนอกระทู้ถามด่วน
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering