นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
534
ทั้งหมด : 
5074733
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปี 62 (บริบทอบจ.กับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0) 6/2/2562
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/2/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล 26/9/2561
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 3/7/2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 16/4/2559
แผนดำเนินการโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 19/11/2558
ขอเชิญมีส่วนร่วมในโครงการ อบจ.พบประชาชน ๒๕๕๘- 13/12/2557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003071544556 27/11/2557
แผนโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
ประมาณการโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
อบจ.พบประชาชน 2558 PAO. meet the people 2558 4/10/2557
กำหนดการโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 - 2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปล โทรติดต่อสอบถามได้ 0896599671) 18/3/2557
อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 12/3/2557
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2556 11/8/2553
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 16/7/2553
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 1/6/2553
ประกาศสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 15/5/2553