นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
260
ทั้งหมด : 
6204462
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
เรื่อง : ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน

เรื่องที่ท่านตั้งกระทู้ถาม  รับฟังปัญหา  ร้องเรียน   จะไปไหน

1.  สมาชิกสภาฯ  (สจ) เขตของท่าน

2.  นายก อบจ.สตูล

3.  กองกิจการสภาฯ

4.  สภา

02/08/2553 เวลา 22:56:04 | โดย กองกิจการสภาฯ

sfas

10/08/2553 เวลา 00:04:55 | โดย dfd

นายกสัมฤทธิ์ ประสบความสำเร็จในการใช้หลักการบริหารความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาขอชื่นชมว่าดีกว่าทุกยุคสมัย ขอให้ปฏิบัติตลอดไป

02/04/2555 เวลา 13:25:35 | โดย ขรก.ผู้น้อย


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล