นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
534
ทั้งหมด : 
5637651
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2556

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจำปี  พ.ศ.2556

 
วันที่ : 11/08/2553 เวลา 17:02:42