นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
214
ทั้งหมด : 
5644800
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี 62 รร.บ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เมย 62)

อบจ.สตูล จัดกิจกรรมโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมมากมายจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในจังหวัดสตูล

 
วันที่ : 03/04/2562 เวลา 15:58:35