นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
518
ทั้งหมด : 
5637635
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ปี 62 รร.ผังปาล์ม 1 อ.มะนัง (9 กค 62)

โครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยอบจ.สตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำบริการสาธารณะไปบริการประชาชนในพื้นที่

 
วันที่ : 24/06/2562 เวลา 15:58:38