นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
236
ทั้งหมด : 
5644822
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 62 รร. บ้านแป-ระเหนือ อ.ท่าแพ (6 สค 62)

อบจ.สตูล จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อพบปะ รับฟังปัญหา และนำบริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าแพ โดยก่อนจัดโครงการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาฯ จะเข้าไปประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือ และวางแผนร่วมกันในการจัดโครงการฯ 

 
วันที่ : 23/07/2562 เวลา 04:04:51