นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
237
ทั้งหมด : 
6204439
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ รร. บ้านห้วยมะพร้าว อ.ละงู (6 ส.ค 63)

ช่วงวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการ อบจ.พบประชาชนต้องระงับการจัดไปหลายเดือน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองกิจการสภาฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ออกสำรวจพื้นที่ และปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น สรุปจะจัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ละงู และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวัน และเวลาดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่นเดิม

 
วันที่ : 21/07/2563 เวลา 00:54:42