นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
272
ทั้งหมด : 
6204474
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00  น.  ณ ห้องประชุมสภา อบจ. สตูล ชั้น 5

 
วันที่ : 30/07/2563 เวลา 01:27:46