นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
34
ทั้งหมด : 
5104036
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.สตูล หน่วยงานราชการ เอกชน  ได้ออกพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ให้บริการสาธารณะ ประชาคม และกิจกรรมอื่น ๆ 

                                                                                                    ประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายการประชุมสภา

 
วันที่ : 27/1/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล