นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
40
ทั้งหมด : 
5104042
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นัดเชิญประชุม ณ ห้องประชุมประธานสภา อบจ.สตูล ประเด็นในการประชุมเพื่อสอบถามการทำงานโครงการต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนการติดตามผลการประเมินผลการทำงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                     ประชาสัมพันธ์โดยฝ่ายประชุม

 
วันที่ : 2/2/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล