นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
37
ทั้งหมด : 
4784217
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2560

รายละเอียด :

เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2560  คณะกรรมการข้อบัญญัติได้นัดประชุม  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2561  

 
วันที่ : 3/7/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล