นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
515
ทั้งหมด : 
5074714
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด :

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2560  อบจ.สตูล  ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  หลักสตูร  พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  ประจำปีงบประมาณ  2560  ณ  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิด  ที่ปรึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน 

 
วันที่ : 6/7/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล