นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
466
ทั้งหมด : 
5074665
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายก อบจ.สตูล  มอบหมายให้รองนายก คนที่ 2 ร่วมกิจกรรม  อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง โดยการนำหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ลงพื้นที่บริการสาธารณะ รับฟังปัญหาในพื้นที่  พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นที่                                                                                                              

                                                                                                                            ประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายประชุม

 
วันที่ : 29/7/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล