นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
540
ทั้งหมด : 
5074739
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 61 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 นายรอสี ใบกาเด็ม รองนายก คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการ อบจ.พบประชาชน 61 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว โดยการนำบริการสาธารณะ หน่วยงานราชการ ลงพื้นที่ ให้บริการแก่ประชาชน พร้อมทำประชาคม รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน

ประชาสัมพันธ์กองกิจการสภาฯ

 
วันที่ : 30/11/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล