นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
262
ทั้งหมด : 
6204464
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
เรื่อง : ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล

ข้อให้ท่านนายกจัดงบประมาณจักการน้ำในจังหวัดสตูล  หรือไม่ก็ให้นำแจ้งในที่ประชุมจังหวัดสตูล  บอกกับผู้ว่าหรือที่ประชุมว่า  จังหวัดสตูล  ในโซนคลองดุสนมำบังนี้น้ำจะไหลลงคลองดุสนและมำบัง  ทั้งพื้นที่ทางซ้ายและขวาของคลอง  การที่จะให้นำลดน้อยลง  ให้มีทางระบายน้ำลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่ง  คือการทำคลองชลประทานเป็นทางระบายน้ำ  เพราะไม่ได้ใช้ในการเกษตรแล้ว  ให้ส่งน้ำจากฝายดุสนลงทะเล  โดยไม่มีประตูน้ำ  ให้ไหลลงคลองดุสนมำบัง  

17/05/2557 เวลา 15:41:15 | โดย ประชาชน


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล