นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
275
ทั้งหมด : 
5647782
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม (20 มิย 62)

รายละเอียด :

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน หรือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาในจ.สตูล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตย และสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

 
วันที่ : 1/7/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล