นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
446
ทั้งหมด : 
5642531
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลพบประชาชน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู (27ส.ค.62)

รายละเอียด :

    โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 โดยกองกิจการสภา อบจ.สตูล ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดในปีงบประมาณ 2562 

     จากการเข้าร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกหน่วย รวมถึงประชาชนบนเกาะปูยู ทำให้เกิดภาพบรรยากาศอันอบอุ่น แม้ครั้งนี้จะฝนตกแต่ทุกหน่วยงาน และประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนจบโครงการ

      อบจ.สตูล โดยกองกิจการสภาขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมโครงการผ่านไปได้ด้วยดีตลอดปีงบประมาณ 2562 และเจอกันอีกครั้งในปีงบประมาณ 2563 ณ พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสตูล

 
วันที่ : 29/8/2562

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล มอบเกียรติบัตรให้แก่นายยะอาโกบ เตะปูยู ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.ปูยู ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และประสานงานโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ทำให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี

นายวิทยา ผุดผ่อง ปลัด อบจ.สตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 และร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับการนวด โดยกลุ่มนวดแผนไทย อ.ควนโดน ซึ่งมาให้บริการและสาธิตการนวดแก่ประชาชนในพื้นที่ และนำผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ยาหม่อง ยาดม  ลูกประคบ และสบู่ มาจำหน่าย

สถานีเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำเกาะปูยู หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 กองทัพเรือ เข้าร่วมออกบูธให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะปูยู

ทหารจากค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 กองทัพบก เข้าร่วมให้บริการตัดผมแก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เกาะปูยู ในโครงการอบจ.พบประชาชน ซึ่งมีประชาชนมารับบริการอย่างคับคั่ง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สตูล ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( To Be Number One) ออกบูธแจกโบร์ชัวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความจริงเกี่ยวกับยาไอซ์ หรือ เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งอันตรายกว่ายาบ้า, เรื่อง เยาวชนกลุ่มเสี่ยงของขบวนการยาเสพติด และแจกสติกเกอร์ Say No to Drugs บุหรี่ คือ จุดเริ่มต้นยาเสพติด 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สตูล ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องการซ่อมจักรยานยนต์ และแจกน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ ให้กับประชาชนในเกาะปูยู 

ธนาคาร ธกส. สาขาสตูล ร่วมออกบูธให้ความรู้ทางการเงิน ทั้งการทำบัญชี วางแผนการตลาด การจัดการเงินทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และร่วมแจกกระเป๋าลดโลกร้อน และกระติกน้ำแข็งขนาดเล็ก แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล ร่วมออกบูธสาธิตและบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนบนเกาะปูยู ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล