นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
284
ทั้งหมด : 
6204486
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > การจัดดอก Heliconia
เรื่อง : การจัดดอก Heliconia

การจัดดอกเฮลิโคเนีย  Heliconia   ดอกเฮลิโคเนีย  มีหลายชนิดด้วยกัน  แต่ละชนิดมีสีและรูปทรงแตกต่างกัน  แต่ความแตกต่างนั้นไม่มากนัก รูปทรงขนาดใหญ่   มีความแข็งแรง  และอยู่ได้หลายวันในภาชนะที่จัด   เหมาะสำหรับทุกงาน     ไม่ยากสำหรับการนำมาจัด  สามารถจัดได้ง่าย ๆ  สบายอารมณ์  

วัสดุอุปกรณ์ในการจัด  (ในการจัดครั้งนี้)  ประกอบด้วย

1   โอ่งดินเผา

2   ดอกเฮลิโคเนีย

3   ดอกปักษาสวรรค์

4   ใบไม้ประดับ

5   ก้านกล้วย

6   มีด

7   น้ำ

 

การวัดขนาดและความสมดูล   เป็นการวัดขนาดความยาวของดอกเฮลิโคเนีย  เมื่อจัดแล้วจะมีขนาดที่เหมาะกับโอ่งดินเผา  และมีความสมดูลในการมอง  

 

 การจัดวางดอกเฮลิโคเนีย   การจัดดอกเฮลิโคเนียให้เหมาะสมกับโอ่งดินเผา  โดยไม่มีจำนวนดอกที่มากเกินไป  ทำให้มองแล้วไม่สมดูลกับขนาดโอ่งดินเผา  ในการจัดครั้งนี้ใช้ประมาณ  5  -  6   ดอก   เพราะเป็นการจัดโชว์หน้าเดียว   เมื่อจัดวางดอกเฮลิโคเนียเรียบร้อยแล้ว  หลักจากนั้นให้ทำการยึดดอกเฮลิโคเนียมั่นคง  ด้วยก้านกล้วยที่สอดตามช่องว่าง   ก้านกล้วยที่ชูก้านเลยปากโอ่งดินเผาทำให้มองดูมีเสน่ห์ยิ่งนัก  สร้างลายเส้นแข่งกับก้านใบดอกเฮลิโคเนีย  ที่ตัดเอาใบออกไปแล้ว

 

การจัดใบไม้ประดับ   การจัดใบไม้ประดับเช่นเดียวกับการจัดดอกเฮลิโคเนีย  คือจะต้องดูความเหมาะสม  ไม่มีขนาดใหญ่เกินไป  ขาดความสมดุลกัยโอ่งดินเผา   มีสีเขียวที่ตัดกับสีดอกเฮลิโคเนีย  ส่งเสริมให้ดอกเฮลิโคเนียดูเด่นขึ้น  และเพิ่มประดับประดาด้วยใบไม้ประดับที่มีสีขาวลายด่างเขียว  ทำให้เพิ่มความสว่าง   สร้างความกลมกลึนระหว่างใบไม้ประดับสีเขียวกับดอกเฮลิโคเนีย   จัดแซมด้วยดอกปักษาสวรรค์สัก  2  ดอก  ลดช่องว่างระหว่างใบกับดอกสักเล็กน้อย  เพิ่มความอ่อนช้อยด้วยขนาดของดอกที่แตกต่างกัน

 

ตรวจเช็ดความสมดุลและช่องว่าง   ทำการตรวจเช็คความสมดุลและช่องว่าง  แล้วจัดให้ดอกไม้และใบไม้ที่อยู่ในภาชนะโอ่งดินเผา  โชว์คุณสมบัติของดอกและใบ  ได้อย่างสวยงาม  เอาส่วนที่ดีในความรู้สึกของผู้จัดโชว์ได้อย่างเต็มที่   แต่ในการจัดไม่ยึดหลักการมีระเบียบมากนัก   อาศัยธรรมชาติของดอกไม้อยู่แบบไหน  ให้เป็นธรรมชาติแบบนั้นจะดีที่สุด 

 

เก็บรายละเอียด    เดินห่างออกไปแนวตรง  ประมาณ  5  เมตร   เอียงคอด้านขาว  แล้วเอียงคอด้านซ้าย  สวยจัง    เดินไปด้านขาวจากแนวตรง  ตายแล้วดอกนี้ห่างไป  เอาเข้าสักหน่อย  เดินไปด้านซ้ายผ่านจุดแนวตรง  สวยจัง  แต่ขาดอะไรสักอย่าง

 

แก้ไขเพิ่มเติม    เพิ่มเติมใบไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง  ออกไปเป็นปีก  สร้างความอ่อนช้อย  และลายเส้น

 

เสร็จสมบูรณ์   พร้อมจัดว่างโชว์ความสวยงาม  การจัดดอกไม้ทุกชนิดอยู่ที่ใจของคนจัด  ทุกคนจัดได้ 

 

ภาพอีกมุมหนึ่ง    อย่าลืมที่จะใส่น้ำลงไปในภาชนะ   น้ำสะอาด

 

เสร็จสมบูรณ์    เป็นการโชว์สัดส่วนของภาชนะโอ่งดินเผา   ทำให้มองดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบ

                                                                                                            โดย  ปักษาเสียงสายพิณ