นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
258
ทั้งหมด : 
6204460
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เรื่อง : ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์  ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานเผาศพ  กระผมนั่งดูแม่ทำมาก็หลายครั้งที่ทางชุมชนนำมาให้ผู้สูงอายุทำกัน  หรือคนที่ประสงค์จะทำในเขตชุมชน  สามารถนำไปทำเป็นรายได้เสริม   กระผมล้อเล่นแม่ทุกครั้งว่า  "ทำไว้ใช้เองหรือ"  แม่ก็ยังนั่งทำอยู่ทุกปี 

วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์

1.  กลีบดอกสีขาวนวลอมเหลืองอ่อน ๆ

2.  หนวดจันทน์

3.  กระดาษย่นสำหลับพันก้านดอก ให้เป็นสีทึบ ๆ

4.  ธูป  เทียนจิ๋ว

5.  ด้ายสีขาว  

6.  กาว

7.  ไม้เสียบลูกชิ้น

8.  กรรไกรคม  ๆ  และแข็งแรง

9.  ถุงพลาสติก ขนาด 16x26 นิ้ว

 

ลักษณะของกลีบดอกที่น้ำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์  ซ้อนกันหลายชั้น  ทำการตัดกลีบดอกตามที่ต้องการ

 

เมื่อแกะออกมาจะเป็นแผ่นบาง ๆ  ดังภาพ

 

เทคนิคของแม่  ใช้กลีบดอกมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม  ทำเป็นเกสรกลางดอก  โดยการพับเป็นรูปกรวย  แล้วมัดปิดปากกรวยด้วยด้าย  มัดติดกับไม้เสียบลูกชิ้นด้านไม่แหลม

 

เมื่อได้เกสรกลางแล้ว  ให้นำเอาหนวดจันทน์  สามเส้นมาทาบติด  แล้วก็พันยึดติดกับเกสร 

 

ขั้นต่อไปก็ให้เอาธูป และเทียนจิ๋ว  ใช้ด้ายพันมัด  เช่นเดียวกัน    จะได้ลักษณะดังรูป