องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร ม.6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 074-721409 โทรสาร 074-721409 ต่อ 204