Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
451
ทั้งหมด : 
6202404
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุม คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะจัดซื้อที่ดิน หรือจัดซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ : 02/06/2564 เวลา 17:02:55)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวแอฉ๊ะ มะสมัน ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 19/05/2564 เวลา 11:13:42)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) เพื่อพิจารณาแนวทางและขั้นตอนให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4
(วันที่ : 19/05/2564 เวลา 11:05:36)
รับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์
(วันที่ : 07/05/2564 เวลา 08:46:09)
ประชุมเพื่อหารือ และทบทวนแนวทางการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ
(วันที่ : 06/05/2564 เวลา 15:13:39)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย วันที่ 20 เมษายน 2564
(วันที่ : 28/04/2564 เวลา 09:32:16)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ : 28/04/2564 เวลา 09:12:14)
ลงพื้นที่เยื่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพิ้นที่ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
(วันที่ : 20/04/2564 เวลา 12:01:20)
ประชุมเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรด้านประมง (ประชาคม) ในการจัดทำซั้งเชือกในพื้นที่
(วันที่ : 20/04/2564 เวลา 11:40:24)
โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ (อ.ละงู) ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ : 20/04/2564 เวลา 11:26:40)
โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ (อำเภอท่าแพ) ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ : 20/04/2564 เวลา 11:13:31)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 อ.ละงู
(วันที่ : 02/04/2564 เวลา 14:41:10)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 อ.เมือง สตุล
(วันที่ : 02/04/2564 เวลา 14:30:45)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2
(วันที่ : 02/04/2564 เวลา 14:24:22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ถัดไป