Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
542
ทั้งหมด : 
6202495
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย ซึ่งเ 1/3/2564
พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ 6/11/2562
ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล 28/10/2562
บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การ 24/6/2562
การประชาสัมพันธ์การเสพติดบุหรี่ 13/6/2561
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต้องรู้การสูบบุหรี่เป็นของแสลงคนเป็นโรคภูมิแพ้ 13/6/2561
รณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออก 15/6/2560
ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 21/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน มิถุนายน 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน เมษายน 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน มีนาคม 2559 14/12/2559
รายงานการประชุมกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำเดือน มกราคม 2559 14/12/2559
รายงานการประชุม สปสช. ครั้งที่ 3/2559 14/12/2559
เงินค่าตอบแทน ประจำเดือน กันยายน 2558 26/5/2559
กำหนดการตรวจแปลงทดลอง/สาธิตการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 8/12/2558
โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภา 12/10/2558