Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
276
ทั้งหมด : 
5644862
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การ

  บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 24/06/2562 เวลา 10:11:58