Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
311
ทั้งหมด : 
5644897
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุม หารือ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน, แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ, การช่วยเหลือประชาชน, และพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากการร้องของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสานมายัง อบจ .สตูล

รายละเอียด :

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุม หารือ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน, แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ, การช่วยเหลือประชาชน, และพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากการร้องของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสานมายัง อบจ .สตูล

 
วันที่ : 12/5/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล