Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
478
ทั้งหมด : 
6202431
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุม คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะจัดซื้อที่ดิน หรือจัดซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด :

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะจัดซื้อที่ดิน หรือจัดซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2564  เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเยาวชน จะใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม และส่วนราชการที่อาจจะตั้งใหม่ ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4  

 
วันที่ : 2/6/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล