"; exit(); } }else{ echo ""; } } ?>
 
 พูดคุยกับนายก อบจ.สตูล

เรื่อง:

**กรุณากรอกชื่อเรื่องด้วยครับ
รายละเอียด:

**กรุณากรอกเนื้อความด้วยครับ
ชื่อผู้เขียน:

**กรุณากรอกชื่อผู้เขียนด้วยครับ
ยืนยันรหัสลับ:
**กรุณากรอกรหัสลับด้วยครับ