หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
519
ทั้งหมด : 
4823454
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการ อบจ.พบประชาชน ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 11:05:39)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 11:00:11)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการแข่งขันเรือพาย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:53:03)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:45:13)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:31:04)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐
(วันที่ : 22/03/2560 เวลา 14:10:21)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง
(วันที่ : 22/03/2560 เวลา 14:05:09)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ โครงการมลายูเดย์ ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
(วันที่ : 22/03/2560 เวลา 13:57:49)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ : 06/10/2559 เวลา 09:14:06)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ โครงการประชารัฐอาสา ลงแขก ดำนา พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
(วันที่ : 06/10/2559 เวลา 09:05:25)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ งานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนขิมอิ่มผลไม้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ "Travel & Test Fruits Festival 2016 "
(วันที่ : 06/10/2559 เวลา 08:58:43)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ โครงการ มหกรรมรายงานผลฮาลาล สู่วันสลามัตฮารีรายาอิดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. 1437
(วันที่ : 06/10/2559 เวลา 08:51:22)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ : 06/10/2559 เวลา 08:45:27)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ การจัดงาน "ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ" ในวันที่ 7 กันยายน 2559 จัดที่ โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(วันที่ : 09/09/2559 เวลา 11:34:31)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ถัดไป