หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
780
ทั้งหมด : 
6022566
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม 5ส. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
(วันที่ : 12/08/2563 เวลา 18:29:11)
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ภัยสึนามิ” ปี 2562
(วันที่ : 03/08/2563 เวลา 02:35:00)
ผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ : 02/08/2563 เวลา 19:19:04)
การรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
(วันที่ : 30/07/2563 เวลา 01:02:04)
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง สนับสนุนเครื่องมือ ตัด ถ่าง ให้ ปภ.สตูล
(วันที่ : 30/07/2563 เวลา 00:49:32)
อบจ.สตูล สนับสนุนทุ่นไข่ปลาและทุ่นจอดเรือ ให้ อช. ตะรุเตา
(วันที่ : 30/07/2563 เวลา 00:30:22)
อบจ.สตูล สนับสนุนทุ่นไข่ปลา ให้ อช. หมู่เกาะเภตรา
(วันที่ : 29/07/2563 เวลา 21:52:17)
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ได้เข้าร่วมช่วง 7 วันอันตราย
(วันที่ : 29/07/2563 เวลา 21:34:01)
อบจ.สตูล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสาย บ.นางแก้ว-บ.ป่าแกบ่อหิน อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
(วันที่ : 21/05/2563 เวลา 20:09:41)
อบจ.สตูล ให้บริการเครื่องจักรกลเพื่อปรับปรุงบ่อขยะ อบต.ควนกาหลง
(วันที่ : 21/05/2563 เวลา 02:43:30)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:20:56)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:16:14)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่มัสยิดญะบาลุรเราห์มะฮ์
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:12:20)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อขุดลอกคูระบายน้ำ กลุ่มแม่บ้าน บ้านเกาะเนียง
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:08:35)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป