หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
800
ทั้งหมด : 
6022586
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
1 พฤษภาคม 2562 อบจ.สตูล ขนส่งขยะอันตรายจำนวน 3.4 ตัน ไปยังโรงงานกำจัดขยะอันตราย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นมิตรก 19/6/2562
โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านหัวหิน อ.ละงู 24/9/2553
กองช่างออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ปรับเกรดถนนและลานจอดรถ 23/8/2553
กองช่างออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ปรับเกรดถนน ตามที่ อบต.ตำมะลังร้องขอ 23/8/2553
กองช่างออกปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจร 9/8/2553