หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
79
ทั้งหมด : 
4751027
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เรื่อง : ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์  ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในงานเผาศพ  กระผมนั่งดูแม่ทำมาก็หลายครั้งที่ทางชุมชนนำมาให้ผู้สูงอายุทำกัน  หรือคนที่ประสงค์จะทำในเขตชุมชน  สามารถนำไปทำเป็นรายได้เสริม   กระผมล้อเล่นแม่ทุกครั้งว่า  "ทำไว้ใช้เองหรือ"  แม่ก็ยังนั่งทำอยู่ทุกปี  ปีนี้  80 กว่าปีลืมใส่เกสรก็มี

วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์

1.  กลีบดอกสีขาวนวลอมเหลืองอ่อน ๆ

2.  หนวดจันทน์

3.  กระดาษย่นสำหลับพันก้านดอก ให้เป็นสีทึบ ๆ

4.  ธูป  เทียนจิ๋ว

5.  ด้ายสีขาว  

6.  กาว

7.  ไม้เสียบลูกชิ้น

8.  กรรไกรคม  ๆ  และแข็งแรง

9.  ถุงพลาสติก ขนาด 16x26 นิ้ว

 

ลักษณะของกลีบดอกที่นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์  ซ้อนกันหลายชั้น  ให้ทำการตัดกลีบดอกตามที่ต้องการ

 

เมื่อแกะออกมาจะเป็นแผ่นบาง ๆ  ดังภาพ

 

เทคนิคของแม่  ใช้กลีบดอกมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม  ทำเป็นเกสรกลางดอก  โดยการพับเป็นรูปกรวย  แล้วมัดปิดปากกรวยด้วยด้าย  มัดติดกับไม้เสียบลูกชิ้นด้านไม่แหลม

 

เมื่อได้เกสรกลางแล้ว  ให้นำเอาหนวดจันทน์  สามเส้นมาทาบติด  แล้วก็พันด้วยด้าย  ยึดติดกับเกสร 

 

ขั้นต่อไปก็ให้เอาธูป และเทียนจิ๋ว  ใช้ด้ายพันมัด  เช่นเดียวกัน    จะได้ลักษณะดังรูป

 

ขั้นตอนการเข้ากลีบดอก  หากเมื่อสมัยยังเป็นนักเรียนชั้นปฐม  ที่เคยทำดอกไม้ประดิษฐ์  การเข้ากลีบเช่นเดียวกัน  เริ่มจากกลีบดอกแรก  แล้วใช้ด้านพัน  มัดให้แน่น  ๆ

 

แล้วก็ตามด้วยกลีบที่  2   แล้วทำการมัดด้วยด้ายให้แน่น

 

กลีบดอกที่  3  ให้ทำเช่นเดียวกัน  การจัดวางต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม  ช่องไฟของกลีบดอกให้ดูแล้วคล้ายดอกไม้จริง  ระยะต้องพอเหมาะ  จะทำให้กลีบต่อไป  จนถึงกลีบสุดท้าย  จะจัดวางได้ครบวง  ดูสวยงาม

 

กลีบดอกที่  4  ให้ทำเช่นเดียวกับกลีบดอกอื่น ๆ

 

กลีบดอกที  5  เมื่อเข้ากลีบเรียบร้อย  ก็จะได้ดอกไม้จันทน์  ที่จะทำขั้นตอนต่อไป  คือการนำกระดาษย่นมาพันก้าน

 

ดอกไม้จันทน์พร้อมบรรจุถุงพลาสติก

 

ดอกไม้จันทน์ที่เสร็จสมบูรณ์  ให้นำถุงขนาด 16x26 นิ้ว  บรรจุดอกไม้จันทน์  100  ดอก  การบรรจุในถุงพลาสติก  จะทำให้กลีบดอกไม่อ่อนตัวง่าย

ปักษาเสียงสายพิณ