หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
541
ทั้งหมด : 
6202494
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กองช่างออกปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจร

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2553 กองช่าง  นำโดยหัวหน้าชุด  นายสมศักดิ์  อินทรคช  ตำแหน่งนายช่างโยธา 7 ว  พร้อมด้วยพนักงานขับเครื่องจักรกลและคนงาน ออกปฏิบัติงาน ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางถนน จำนวน 3 โครงการ ประกอบไปด้วย สายช่องไทร -ท่าซิว ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า ,สายทุ่งดินลุ่ม หมู่ที่ 3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า และสาย ควนไสน - คลองละงู ต.กำแพง,ต.น้ำผุด อ.ละงู  

 
วันที่ : 09/08/2553 เวลา 13:25:02