หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
187
ทั้งหมด : 
6200836
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กองช่างออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ปรับเกรดถนนและลานจอดรถ

ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2553 กองช่าง นำโดยหัวหน้าชุด นายสุภาพ  เวชสุบรรณ ตำแหน่ง

นายช่างโยธา 7 ว พร้อมด้วย พนักงานขับเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ งานปรับเกรดถนนรอบอาคารและลานจอดรถ สำนักงานท่าเทียบเรือประมง จังหวัดสตูล

 
วันที่ : 23/08/2553 เวลา 10:46:47