รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
8 เม.ย. 2564 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมกองทุนฯอนุมัติ
7 เม.ย. 2564 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกขอเชินประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอนุมัติ
8 เม.ย. 2564 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมบุหงาประชุมหารรือการจัดทำซั้งเชือกอนุมัติ
23 เม.ย. 2564 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2564รอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
10 เม.ย. - 11 เม.ย. 2564เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน, นักกีฬา,ในการจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนในการจัดจ้างครูสอนศาสนาในชุมชนรอ