ห้องประชุม

#ชื่อห้องประชุมหมายเลขห้องประชุมสถานที่ความจุ (คน)หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
1ห้องประชุมไข่มุกไข่มุกอาคาร ชั้น 270สำนักปลัด อบจ.สตูล
2ห้องประชุมกาหลงกาหลงอาคาร ชั้น 330สำนักปลัด อบจ.สตูล
3ห้องประชุมบุหงาบุหงาอาคาร ชั้น 4120สำนักปลัด อบจ.สตูล
4ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว120สำนักปลัด อบจ.สตูล