ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล

ภาพกิจกรรมนายก อบจ.สตูล


ข่าวสารอบจ.สตูล

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • หนังสือราชการภายใน
  • เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
27 พฤศจิกายน 2021
การประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7
23 พฤศจิกายน 2021
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบจ.สตูล
11 พฤศจิกายน 2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง งดการเรียกเก้บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
15 กันยายน 2021
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
03 กันยายน 2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา
27 พฤษภาคม 2021
อบจ.ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประ�
03 กุมภาพันธ์ 2021
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(การจัดการศึกษาในระบบส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวาดภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
จ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา(อาหารกลางวัน) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามรอง (สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ ๒ ควนฟ้าแลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในสถานกักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้ออุปกรณ์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2021

No posts found!


E-Services

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสาร อบจ.สตูล

เที่ยวสตูล

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.

มัลติมีเดีย

บริการในจังหวัด


เว็บไซต์ภายนอก

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ อบจ.สตูล อย่างไร

View Results

Loading ... Loading ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยินดีต้อนรับ