ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล

ภาพกิจกรรมนายก อบจ.สตูล


ข่าวสารอบจ.สตูล

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • หนังสือราชการภายใน
  • เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
27 พฤศจิกายน 2021
การประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7
23 พฤศจิกายน 2021
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบจ.สตูล
11 พฤศจิกายน 2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง งดการเรียกเก้บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
15 กันยายน 2021
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
03 กันยายน 2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา
27 พฤษภาคม 2021
อบจ.ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประ�
03 กุมภาพันธ์ 2021
ซื้อเครื่องเสียง ประจำสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธันวาคม 2021
โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง
01 ธันวาคม 2021
จ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา(อาหารกลางวัน) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(การจัดการศึกษาในระบบส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวาดภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2021
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามรอง (สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ ๒ ควนฟ้าแลบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในสถานกักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤศจิกายน 2021

No posts found!


E-Services

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสาร อบจ.สตูล

เที่ยวสตูล

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.

มัลติมีเดีย

บริการในจังหวัด


เว็บไซต์ภายนอก

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ อบจ.สตูล อย่างไร

View Results

Loading ... Loading ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยินดีต้อนรับ