Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

อบจ.สตูล พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
…………………………………….
อบจ สตูล โดยกองการศึกษาฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนพัฒนาผัง 6 ภายใต้ “กิจกรรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน รุ่นที่​ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564​ (ครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นป.3-ป.6)​
………….
ซึ่ง นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
……………..
โดยวิทยากร นางไซหนับ เอสเอ จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ในหัวข้อการบรรยาย
…………….
#การสอนภาษาไทยอ่านคล่อง รู้ความ​ (25/12/2564)​
#พัฒนาทักษะการอ่าน​ คิด​ วิเคราะห์ (26/12/2564)​
……………..
Cr.ฝ่ายบริหารการศึกษา​ กองการศึกษาฯ​ อบจ.สตูล

Leave a Comment