เข้าสู่ระบบ

ธรรมนูญสภาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล “สศ.อบจ.สตูล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีภารกิจในการพัฒนาจังหวัดสตูล ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสงบสุข จึงดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ยึดตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใน หมวด ๕ ส่วนที่ ๑๐ มาตรา ๘๗ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนและในหมวด ๕ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๘๐ ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม

การออกแบบการพัฒนาจังหวัดสตูล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีการรวมกลุ่มประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ และนำเสนอความคิด หานวัตกรรมเชิงนโยบายด้านต่างๆหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาและความท้าทายของท้องถิ่น ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว กลุ่มประชาชนได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างชัดเจน โดยด้านการศึกษา ได้กำหนดประเด็นหลักในการพัฒนา ไว้ ๒ ด้าน คือการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ซึ่งในประเด็นหลังนั้นมีการกำหนดนวัตกรรมเชิงนโยบายไว้ ๔ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งสภาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มุ่งหวังดำเนินงานจัดตั้งสภาการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล จึงดำเนินการจัดทำธรรมนูญสภาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ใช้เป็นข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของสภาการศึกษา ธรรมนูญสภาการศึกษาฉบับนี้เกิดจากความคิด และข้อตกลงร่วมกัน ของภาคีทุกฝ่าย สรุปรวบรวมนำมาใช้/ถึงปฏิบัติ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ และบรรลุผลสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด [380.66 KB]

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x