เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

เลขที่ 888 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โทร.0-7471-2380 www.satunpao.go.th
E-mail : saraban@satunpao.go.th
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อหน่วยงานราชการในสังกัด อบจ.สตูล

ห้องนายก อบจ.สตูล                 โทร .074 – 711273        Fax.074 – 723183

ห้องปลัดฯ อบจ.สตูล                 โทร. 074-723182 

สำนักปลัดฯ                                  โทร. 074 – 712380    Fax. 074 – 723183                             

กองกิจการสภาฯ                         โทร. 074 – 721409   Fax. 074 – 722193                 

กองแผนและงบประมาณ          โทร 074 – 724737  Fax.  074 – 724737 ต่อ 1310      

กองคลัง                                         โทร. 074 – 711448   Fax. 074 – 722258

กองช่าง                                          โทร. 074 – 722431   Fax. 074 – 722431 ต่อ 1512

กองการศึกษาฯ                             โทร. 074 – 722139   Fax. 074722139  ต่อ 1611                  

กองพัสดุฯ                                       โทร./Fax 074 – 723184                  

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต            โทร /Fax 074723182 ต่อ 1902              

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6